Fiji

Վերջին հոդվածներ

Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Նյութեր Երեխաների միության համար

Երեխաների Երգարան 

Տարածքային Նախագահության ուղերձը

Տարածքային անխագահության ուղերձը

Մորմոնի Գիրք. Աստվածային ուղերձ

Մորմոնի Գիրք. Աստվածային ուղերձ

Ընտրվել են վկայելու իմ անվան համար

Հրաշալի է, որ հոգևոր հասունության և դատողության տեր տարեց մարդիկ են ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցու ղեկավար կոչումներում:

Ընտանեկան Երեկո 2016թ օրացույց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ

Ծանոթացեք Մորմոնների հետ

Մարդիկ կինոթատրոններից դուրս էին գալիս  ոգեշնչված։ «Ես ավելի լավը դառնալու ցանկություն ունեմ այժմ», «հիանալի է, որ կարելի է ծանոթանալ կրոնական այլ համոզմունքներ կրող մարդկանց հետ», - կիսվում էին նրանք։ 

Ավետարանը կյանքեր է փոխում

Տարածքային Նախագահության ուղերձ

Մեկ սրտի և մեկ մտքի

Մեկ սրտի և մեկ մտքի

Նա Ապրում է

 Նրա Հարության շնորհիվ մենք կրկին կապրենք

Հաղորդություն՝ Միշտ հիշել Նրան

Հաղորդություն

Քավության պարգևը

 Քավության պարգևը

Հիսուսն ինձ համար օրինակ է - Հունվարի 5

Փորձեք այս միջոցառումը Հունվարի 5

Նա է Ընծան

Բացահայտեք, Ըմբռնեք և Կիսվեք Պարգևով։

Ի՞նչ է ընտանեկան պատմությունը, ո՞րն է այդ աշխատանքի կարեւորությունը:

Նախկինում ես չէի հասկանում ընտանեկան պատմությամբ զբաղվելու կարեւորությունը: Ես գիտեի, որ մենք արարողություններ ենք անում մեր նախնիների համար՝ տեղեկություն հավաքելով նրանց ծննդյան, մահվան ամսաթվերի եւ վայրերի մասին: Սակայն արդյոք այդքանը բավական է նրանց փրկության համար կամ մեզ համար, որպեսզի զգանք եւ ճանաչենք նրանց ավելի լավ:

Գերագույն Համաժողով

Կարդացեք և լսեք վերիջն համաժողովի ոգեշնչող ելույթները

Այց Հայաստան

Այց Հայաստան

Եվս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին

Մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, խորհել իրենց սրտում պատգամի մասին, որը պարունակում է այն և ապա հարցնել Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք գիրքը ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր հետևում են այս գործելակերպին և հարցնում են հավատքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ վկայություն կստանան նրա ճշմարտացիության և աստվածայնության մասին (տե՛ս Մորոնի 10.3–5)։

Դարձնենք մեր սրտերը դեպի մեր հայրերը

Ահա, ես ձեզ կհայտնեմ Քահանայությունը, Եղիա մարգարեի ձեռքով, նախքան Տիրոջ մեծ և ահեղ օրվա գալը: … Եվ նա զավակների սրտերում կսերմանի հայրերին տված խոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը: Եթե այդպես չլինի, ողջ երկիրն ամբողջովին կամայանա նրա գալստյան ժամանակ:

Ընտանեկան պատմություն

Եվ զավակների սրտերում նա կսերմանի հայրերին տված խոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը։

Անդամները կարող են դիմել քահանայության իշխանության շառավիղը ստանալու

Եկեղեցին այժմ կարող է անդամների հայցի հիման վրա ներկայացնել քահանայության իշխանության շառավիղը: Քահանայության իշխանության շառավիղը կարգումների հերթականությունն է, որով կարելի է գնալ ետ՝ մինչև Եկեղեցու սկիզբը և, ի վերջո, հասնել մինչև Փրկիչը:

Նրա Հոգին միշտ մեզ հետ ունենալը

Սուրբ Հոգու պարգևը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրիս, եթե արժանի ապրենք, ունենալ Նրա մշտական ընկերակցությունը: Նա ուսուցանում, վկայում, կրթում, սրբագործում է մեզ և կարող է օգնել յուրաքանչյուրիս ուրախությամբ դիմանալ մինչև վերջ: Ջոզեֆ Սմիթը սովորեցրել է, որ Տիրոջ Հոգին կարող է խաղաղություն և ուրախություն պարգևել մեր հոգիներին, իսկ չարությունը, ատելությունը, հակառակությունը և չարիքը վերցնել մեր սրտերից:

Մոնղոլիան տոնում է Եկեղեցու 20-ամյակը

Պարողները մասնակիցների հետ կազմում են «20» թիվը ներկայացման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Մոնղոլիայում Եկեղեցու 20-ամյակի տոնակատարությանը:

Մեր հավերժական կյանքը

Մեզանից շատերը ամբողջ կյանքը անցկացնում են, փնտրելով մի բան, որից կարող են կառչել, մի բան, որը կհարատևի: Մենք փնտրում ենք ճանապարհներ ծերությունից խուսափելու համար, դառնալու հայտնի կամ հարուստ: