Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Տեղական հոդվածներ

Առաջին նախագահություն ուղերձ
2019 թվականին երեխաները և երիտասարդները կավարտեն Երեխաների Միությունը և մի դասարանից ու քվորումից կտեղափոխվեն դեպի հաջորդը՝ ըստ տարիքային խմբի:
Փոքր և հասարակ բաներով են իրականցվում մեծ բաները
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի այցը Հայաստան
Մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, խորհել իրենց սրտում պատգամի մասին, որը պարունակում է այն և ապա հարցնել Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք գիրքը ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր հետևում են այս գործելակերպին և հարցնում են հավատքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ վկայություն կստանան նրա ճշմարտացիության և աստվածայնության մասին (տե՛ս Մորոնի 10.3–5)։
Եկեղեցին ամբող աշխարով մեկ հրավիրում է բոլորին դեկտեմբերի 1-ին ծառայել մարդկանց: Ծառայության գաղափարներ կարելի է գտնել Սուրբ Ծննդյան օրացույցում:
Տարածաշրջանի ծրագիր
Նախկինում ես չէի հասկանում ընտանեկան պատմությամբ զբաղվելու կարեւորությունը: Ես գիտեի, որ մենք արարողություններ ենք անում մեր նախնիների համար՝ տեղեկություն հավաքելով նրանց ծննդյան, մահվան ամսաթվերի եւ վայրերի մասին: Սակայն արդյոք այդքանը բավական է նրանց փրկության համար կամ մեզ համար, որպեսզի զգանք եւ ճանաչենք նրանց ավելի լավ: