Fiji

Վերջին հոդվածներ

Ապրիլ 2017

Ջոզեֆ Սմիթը Սրբազան պուրակում

Մարտ 2017

Մարտ 2017թ  Ընտանեկան երեկոների օրացույց

Հավատ` ավետարանի գլխավոր սկզբունքը

Հավատ` ավետարանի գլխավոր սկզբունքը

Փետրվար 2017

Փետրվար 2017 Ընտանեկան երեկոներ

Հունվար 23

Ծառայել մարդկանց

Հունվար 9 Երկնային Հայրը պատասխանում է մեր աղոթքներին

Երկնային Հայրը պատասխանում է մեր աղոթքներին

Հունվար 2

Նոր Տարվա ավանդույթներ

Ընտանեկան Երեկոներ 2017

Ընտանեկան Երեկոներ 2017

Հիսուսը ուրիշների մեջ ներուժ տեսավ, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը ուրիշների մեջ ներուժ տեսավ, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսի աշակերտները հետևում էին նրան, մենք նույնպես կարող ենք

Հիսուսի աշակերտները հետևում էին նրան, մենք նույնպես կարող ենք

Հիսուսը հոգ էր տանում իր սիրելիների մասին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը հոգ էր տանում իր սիրելիների մասին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը ներում էր ուրիշներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը ներում էր ուրիշներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը խաղաղասեր էր, դուք նույնպես կարող եք այդպիսին լինել

Հիսուսը խաղաղասեր էր, դուք նույնպես կարող եք այդպիսին լինել

Հիսուսը կարեկցանք էր ցուցաբերում, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը կարեկցանք էր ցուցաբերում, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը պատվում էր Հանգստության օրը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը պատվում էր Հանգստության օրը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը հոգ էր տանում Իր մոր մասին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը հոգ էր տանում Իր մոր մասին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը հանդարտեցրեց փոթորիկը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը հանդարտեցրեց փոթորիկը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն ուսուցանում էր մեզ հագցնել մերկերին, և դուք կարող եք օգնել

Հիսուսն ուսուցանում էր մեզ հագցնել մերկերին, և դուք կարող եք օգնել

Հիսուսը երկրպագում էր երգի միջոցով, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը երկրպագում էր երգի միջոցով, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը ցուցադրեց խոնարհություն, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը ցուցադրեց խոնարհություն, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն ուսուցանեց ուրիշներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն ուսուցանեց ուրիշներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն օգնում էր մարդկանց քայլել, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն օգնում էր մարդկանց քայլել, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն աղոթեց ուրիշների համար, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն աղոթեց ուրիշների համար, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը կերակրեց սովյալներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը կերակրեց սովյալներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը կարդում էր սուրբ գրությունները, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը կարդում էր սուրբ գրությունները, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը երկրպագում էր Իր Հորը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը երկրպագում էր Իր Հորը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն օգնում էր ուրիշներին տեսնել, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն օգնում էր ուրիշներին տեսնել,  դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը պատվում էր իր ծնողներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը պատվում էր իր ծնողներին

Հիսուսը վերցրեց ուրիշների բեռը, դուք էլ կարող եք նույնը անել

Հիսուսը վերցրեց ուրիշների բեռը, և դուք էլ կարող եք նույնը անել

Հանգստության օրը սուրբ պահելը և միսիոներական աշխատանքը

Կատարեք Փրկչի կամքը, անկախ այն բանից, թե մարդիկ շնորհակալություն կհայտնեն ձեզ, թե` ոչ: Եթե դուք սիրում եք մեր Փրկչին, ձեր բարի գործերը կշողարձակեն  ձեզանից և տեսանելի  կդառնան բոլորի համար:  

Խուսափեք անհարգալից խոսքից

Ի՞նչ կարող եմ անել ես՝ ինքս, բամբասելը դադարեցնելու և մյուսներին ևս այդ հարցում օգնելու համար

Ներում

Թող որ մենք ունենանք փափուկ սիրտ, որպեսզի Տիրոջ Հոգին միշտ մեզ հետ լինի: 

Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Նյութեր Երեխաների միության համար

Երեխաների Երգարան 

Սեպտեմբեր 26

Ծոմապահությունը` հզոր գործիք

Տարածքային Նախագահության ուղերձը

Տարածքային անխագահության ուղերձը

Մորմոնի Գիրք. Աստվածային ուղերձ

Մորմոնի Գիրք. Աստվածային ուղերձ

Ընտրվել են վկայելու իմ անվան համար

Հրաշալի է, որ հոգևոր հասունության և դատողության տեր տարեց մարդիկ են ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցու ղեկավար կոչումներում:

Ընտանեկան Երեկո 2016թ օրացույց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ

Ծանոթացեք Մորմոնների հետ

Մարդիկ կինոթատրոններից դուրս էին գալիս  ոգեշնչված։ «Ես ավելի լավը դառնալու ցանկություն ունեմ այժմ», «հիանալի է, որ կարելի է ծանոթանալ կրոնական այլ համոզմունքներ կրող մարդկանց հետ», - կիսվում էին նրանք։ 

Ավետարանը կյանքեր է փոխում

Տարածքային Նախագահության ուղերձ

Մեկ սրտի և մեկ մտքի

Մեկ սրտի և մեկ մտքի

Նա Ապրում է

 Նրա Հարության շնորհիվ մենք կրկին կապրենք

Հաղորդություն՝ Միշտ հիշել Նրան

Հաղորդություն

Քավության պարգևը

 Քավության պարգևը

Հիսուսն ինձ համար օրինակ է - Հունվարի 5

Փորձեք այս միջոցառումը Հունվարի 5

Նա է Ընծան

Բացահայտեք, Ըմբռնեք և Կիսվեք Պարգևով։

Ի՞նչ է ընտանեկան պատմությունը, ո՞րն է այդ աշխատանքի կարեւորությունը:

Նախկինում ես չէի հասկանում ընտանեկան պատմությամբ զբաղվելու կարեւորությունը: Ես գիտեի, որ մենք արարողություններ ենք անում մեր նախնիների համար՝ տեղեկություն հավաքելով նրանց ծննդյան, մահվան ամսաթվերի եւ վայրերի մասին: Սակայն արդյոք այդքանը բավական է նրանց փրկության համար կամ մեզ համար, որպեսզի զգանք եւ ճանաչենք նրանց ավելի լավ:

Գերագույն Համաժողով

Կարդացեք և լսեք վերիջն համաժողովի ոգեշնչող ելույթները

Այց Հայաստան

Այց Հայաստան

Եվս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին

Մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, խորհել իրենց սրտում պատգամի մասին, որը պարունակում է այն և ապա հարցնել Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք գիրքը ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր հետևում են այս գործելակերպին և հարցնում են հավատքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ վկայություն կստանան նրա ճշմարտացիության և աստվածայնության մասին (տե՛ս Մորոնի 10.3–5)։

Դարձնենք մեր սրտերը դեպի մեր հայրերը

Ահա, ես ձեզ կհայտնեմ Քահանայությունը, Եղիա մարգարեի ձեռքով, նախքան Տիրոջ մեծ և ահեղ օրվա գալը: … Եվ նա զավակների սրտերում կսերմանի հայրերին տված խոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը: Եթե այդպես չլինի, ողջ երկիրն ամբողջովին կամայանա նրա գալստյան ժամանակ:

Ընտանեկան պատմություն

Եվ զավակների սրտերում նա կսերմանի հայրերին տված խոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը։

Անդամները կարող են դիմել քահանայության իշխանության շառավիղը ստանալու

Եկեղեցին այժմ կարող է անդամների հայցի հիման վրա ներկայացնել քահանայության իշխանության շառավիղը: Քահանայության իշխանության շառավիղը կարգումների հերթականությունն է, որով կարելի է գնալ ետ՝ մինչև Եկեղեցու սկիզբը և, ի վերջո, հասնել մինչև Փրկիչը:

Նրա Հոգին միշտ մեզ հետ ունենալը

Սուրբ Հոգու պարգևը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրիս, եթե արժանի ապրենք, ունենալ Նրա մշտական ընկերակցությունը: Նա ուսուցանում, վկայում, կրթում, սրբագործում է մեզ և կարող է օգնել յուրաքանչյուրիս ուրախությամբ դիմանալ մինչև վերջ: Ջոզեֆ Սմիթը սովորեցրել է, որ Տիրոջ Հոգին կարող է խաղաղություն և ուրախություն պարգևել մեր հոգիներին, իսկ չարությունը, ատելությունը, հակառակությունը և չարիքը վերցնել մեր սրտերից:

Մոնղոլիան տոնում է Եկեղեցու 20-ամյակը

Պարողները մասնակիցների հետ կազմում են «20» թիվը ներկայացման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Մոնղոլիայում Եկեղեցու 20-ամյակի տոնակատարությանը:

Մեր հավերժական կյանքը

Մեզանից շատերը ամբողջ կյանքը անցկացնում են, փնտրելով մի բան, որից կարող են կառչել, մի բան, որը կհարատևի: Մենք փնտրում ենք ճանապարհներ ծերությունից խուսափելու համար, դառնալու հայտնի կամ հարուստ: