Բարձր պահիր քո լույսը ծառայելով

    Բարձր պահիր քո լույսը ծառայելով