Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Իր խոսքերի ու գործերի միջոցով Հիսուսն ուսուցանում էր, որ «յետիններն առաջինք կլինին, և առաջիններն յետինք»: Անսահման կարեկցանքով Նա հասնում էր նրանց, ովքեր մեկուսացված էին հիվանդության, մեղքի ու վշտի պատճառով: Երբ մենք ձգտում ենք թեթևացնել ուրիշների մենակությունը, Փրկիչի բառերով` մենք «[Նրան] արինք»:

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

 

Որևէ այրի կնոջ կամ տղամարդու հրավիրեք ճաշի:

 

Մտածեք մեկի մասին, ով մենակ կլինի Սուրբ Ծննդյան օրերին և հրավիրեք նրան մասնակցել Սուրբ Ծննդյան օրվա եկեղեցու ժողովին:

 

Այցելեք ծերանոցՈւսումնասիրությունները ցույց ծերանոցում բնակվողների տոկոսին երբեք ոչոք չի այցելում :

 

 

 

 

 

 

 

 

«35 Որովհետև սովեցի, և դուք տուիք ինձ ուտել. Ծարաւեցի և խմեցրիք ինձ. օտար էի, և ինձ ձեզ մոտ առաք:

36 Մերկ էի, և հագցրիք ինձ. Հիւանդ էի և ինձ այցելեցիք. Բանտի մեջ էի, և ինձ մոտ եկաք»:

Մատթեոս 25.35–36

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
  • Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները միայնակներին հասնելու վերաբերյալ, կարդացեք այս կամ մյուս ուղերձը:

  • Սիրալիր ուղերձ ուղարկեք մեկին, ով քաջալերանքի կարիք ունի: Ոչ մեկին չե՞ք հիշում: Աղոթեք և խնդրեք Աստծուց ցույց տալ մեկին, ով ոգեշնչող ուղերձի կարիք ունի:  

  • Նամակ կամ ուղերձ ուղարկեք մեկին, ով ներկայումս հեռու է ապրում տնից:

  • Գտեք որևէ մեկին ձեր շրջապատում, ում երբևէ չեք հանդիպել: Նրան Սուրբ Ծննդյան հյուրասիրություն տարեք և ներկայացեք:

  • Աշխատավայրում, դպրոցում կամ եկեղեցում նստեք մի նոր մարդու կողքին և ծանոթացեք նրա հետ: