Եկեղեցու կայքեր

Ավետարանչական նյութեր (LDS.org)

Ավետարանչական նյութերը միջոցներ են տրամադրում անդամներին ուսումնասիրելու համար ավետարանը համացանցում: Ահա՛ մի քանի միջոցներ, որոնք առավել հաճախ են  օգտագործվում:

Ընտանեկան Պատմություն (FamilySearch.org)

Այս միջոցները կօգնեն ձեզ գտնել ավելի շատ տեղեկություններ ձեր նախնիների մասին: